Τετάρτη 19 Ιουνίου 2002

Αυστηρά μέτρα κατά της ανθρώπινης κλωνοποίησης και της τεχνητής γονιμοποίησης στην Ιταλία


Αυστηρά μέτρα με στόχο να εμποδίσει την ανθρώπινη κλωνοποίηση, αλλά και ρυθμίσεις που αλλάζουν τα δεδομένα στο τομέα της τεχνητής γονιμοποίησης έλαβε την Τρίτη το ιταλικό Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, με νομοσχέδιο που υιοθετήθηκε, προβλέπεται ποινή κάθειρξης από 10 έως 20 χρόνια, επιβολή προστίμου ύψους 600.000 ώς 1.000.000 ευρώ, αλλά και οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος για όσους πειραματίζονται με την ανθρώπινη κλωνοποίηση. Οι κυρώσεις θα εφαρμόζονται «σε οποιονδήποτε προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο ον με βάση ένα και μόνο κύτταρο».

Αυστηρά μέτρα κατά της ανθρώπινης κλωνοποίησης και της τεχνητής γονιμοποίησης στην Ιταλία


Αυστηρά μέτρα με στόχο να εμποδίσει την ανθρώπινη κλωνοποίηση, αλλά και ρυθμίσεις που αλλάζουν τα δεδομένα στο τομέα της τεχνητής γονιμοποίησης έλαβε την Τρίτη το ιταλικό Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, με νομοσχέδιο που υιοθετήθηκε, προβλέπεται ποινή κάθειρξης από 10 έως 20 χρόνια, επιβολή προστίμου ύψους 600.000 ώς 1.000.000 ευρώ, αλλά και οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος για όσους πειραματίζονται με την ανθρώπινη κλωνοποίηση. Οι κυρώσεις θα εφαρμόζονται «σε οποιονδήποτε προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο ον με βάση ένα και μόνο κύτταρο».