Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2002

Με αργά βήματα συντάσσει ο ΟΗΕ συνθήκη για την απαγόρευση ανθρώπινου κλωνισμού


Τη δεύτερη προγραμματισμένη συνάντησή της για την προκαταρκτική εργασία προς διαμόρφωση διεθνούς συνθήκης για την απαγόρευση του κλωνισμού ανθρώπων ξεκίνησε τη Δευτέρα ειδική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών.

Η επιτροπή επί νομικών θεμάτων όρισε την ομάδα εργασίας το Φεβρουάριο, η οποία συνεχίζει έπειτα από επτά μήνες τις εργασίες της με συσκέψεις καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας.