Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Δημοψήφισμα ή προσχεδιασμένο έγκλημα;


Ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα εἰσόδου μας στὰ μνημόνια, μὲ τὸ GAPατο νὰ κάνῃ ἐξαγγελίες …«κακομοιριᾶς]»  ἀπὸ τὴν Μεγίστη, ἕνα ἦταν βέβαιον: τὸ παιχνίδι ἦταν στημένο. Κι ὄχι μόνον ἦταν στημένο, ἀλλὰ σιγὰ σιγά, ὅπως πλέον ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ ὅσα κατὰ καιροὺς βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, θὰ μᾶς ὁδηγοῦσαν σιγὰ σιγὰ στὸ νὰ ζητήσουμε ΜΟΝΟΙ μας τὴν ἔξοδό μας ἀπὸ τὸ εὐρῶ καὶ τὰς …«Ἡνωμένας Εὐρώπας» τους. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2014 μάλιστα, ἐπὶ κυβερνήσεως Σαμαρᾶ, ἔγραφα:

«…Συνεπῶς…
Ἐπεὶ δὴ πρέπει νὰ μᾶς τὸ παίξῃ καὶ πολὺ μεγάλος ἥρως τὸ Ἀντωνάκιον, τὸ βλέπω… Ἐδῶ γύρω, ἀν τὶ νὰ μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὸ εὐρῶ, μὲ ὅλες τὶς συνέπειες δικές τους, θὰ μᾶς ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ νὰ βγοῦμε μόνοι μας, μὲ ὅλες τὶς συνέπειες δικές μας…»


Φεβρουάριος 2014. Κυβέρνησις Σαμαρᾶ τότε.Τὰ νέα μέτρα, ἐκείνων τῶν ἡμερῶν, ὑπὸ τὴν μορφὴ ἐκβιασμοῦ, σιγοψιθύριζαν ἔξοδο ἀπὸ τὸ εὐρῶ. Μία ἀπόφασιν, ποὺ τελικῶς θὰ μᾶς τὴν …πετοῦσαν, σὰν καυτὴ πατάτα, στὰ δικά μας χέρια.
Καὶ φθάνουμε στὸ σήμερα.

Μεσολαβοῦν ἐκλογές, διαμαρτυρίες, προδοσίες, συμβιβασμοί, προσκυνήματα, «μητσοτάκιες ἐπαναστάσεις» κι ἕνας ἀκόμη σωρὸς ἀπὸ  καραγκιοζιλίκια, γιὰ νὰ καταλήξουμε
στὸ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΝ!!!!
«Ἰούνιος 2015. ΔΕΝ ἦταν μὲ τὴν κυβέρνησιν Σαμαρᾶ ἡ ῥίψις τῆς καυτῆς πατάτας στὰ δικά μας χέρια. Ἦταν μὲ τὴν …«πρώτη φορὰ ἀριστερά»!!!


Κατὰ τὰ ἄλλα ἀντιμετωπίζουμε …ἀδιέξοδο κι ὄχι προσχεδιασμένο ἔγκλημα!!!»


Οὔτε μάντης εἶμαι, οὔτε γνώστης τῶν μελλουμένων, οὔτε φορεὺς κακῶν εἰδήσεων. Λογικά, μόνον λογικά, ἀντιλαμβάνομαι τὸ ποῦ θέλουν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν καὶ τὸ πόσο ὡραῖα ἔχουν στήσει τὸ παιχνίδι. Οὐδέποτε ἐτίθετο θέμα παραμονῆς μας στὸ εὐρῶ. Τὸ εὐρῶ χρησιμοποιήθηκε ὡς μέσον γιὰ νὰ καταστραφῇ ἡ Νότιος Εὐρώπη, ποὺ οὐσιαστικῶς κρατοῦσε τὴν πρωτογενὴ παραγωγὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου καὶ νὰ μεταφερθῇ ἡ κεντρικὴ ἐξουσία (φαινομενικῶς)  στὰ χέρια τῆς Γερμανίας. (Τὸ φαινομενικῶς τὸ κρατᾶμε, διότι οἱ ἐξελίξεις θὰ εἶναι συγκλονιστικές!!!) Στόχος φυσικὰ εἶναι ἡ ΔΙΑΛΥΣΙΣ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, σὲ μικρότερα, ὑπὸ τὸν τύπο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μὲ ἕνα νομοθετικὸ πλαίσιο ὅμως καὶ μίαν κεντρικὴ κυβέρνησιν.

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι πίσω, θὰ τὰ δοῦμε ἀργότερα.

Γιὰ τὴν ὥρα, αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει, εἶναι πὼς ἡ συγκυβέρνησις Τσίπρα -Καμμένου ἦταν ἐξ ἀρχῆς τὸ «κερασάκι» γιὰ νὰ πιστέψουμε πὼς ἔχουμε δικαίωμα στὴν ἀξιοπρέπεια, λίγο πρὶν παραδοθοῦμε ΜΟΝΟΙ μας στὴν ἀπόλυτο δουλοποίησίν μας.

Ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα εἰσόδου μας στὰ μνημόνια, μὲ τὸ GAPατο νὰ κάνῃ ἐξαγγελίες …«κακομοιριᾶς»  ἀπὸ τὴν Μεγίστη, ἕνα ἦταν βέβαιον: τὸ παιχνίδι ἦταν στημένο.
Κι ὄχι μόνον ἦταν στημένο, ἀλλὰ σιγὰ σιγά, ὅπως πλέον ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ ὅσα κατὰ καιροὺς βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, θὰ μᾶς ὁδηγοῦσαν σιγὰ σιγὰ στὸ νὰ ζητήσουμε ΜΟΝΟΙ μας τὴν ἔξοδό μας ἀπὸ τὸ εὐρῶ καὶ τὰς …«Ἡνωμένας Εὐρώπας» τους.
Ἀπόφασις ποὺ τελικῶς εἶναι ἁπλῶς …εἰλημμένη πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, χωρὶς ἐμᾶς ἀλλὰ γιὰ ἐμᾶς!!!
Κι αὐτὸ ΔΕΝ συνέβη τώρα, ἀλλὰ πολλὰ χρόνια πρίν. Ἁπλῶς τώρα τὸ βλέπουμε νὰ ὑλοποιεῖται.

Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2014 λοιπὸν εἴχαμε τὰ …προεόρτια.
Τώρα, μὲ λεηλατημένα ταμεῖα, μὲ κατεστραμένη οἰκονομία καὶ μὲ ἕνα ΤΑΙΠΕΔ μὲ ἀνεξέλεγκτες ἐξουσίες, μαζὺ μὲ ἑκατοντάδες νομοσχέδια ποὺ παγιώνουν τὴν δουλοποίησίν μας, ἔχουμε τὸ …«θράσος» νὰ ζηταμε δημοψήφισμα.
Μᾶς …ἐπεξεργαζόμεθα ἤ μᾶς «ἐπεξεργαζόμεθα»; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου