Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΕΥΓΕ! 15 χώρες λένε όχι στα μεταλλαγμένα


Δεκαπέντε χώρες της Ε.Ε ενώνονται προκειμένου να απαγορεύσουν τις Γενετικά Τροποιημένες καλλιέργειες. Η Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων της Ουαλίας, Rebecca Evans, δήλωσε ότι σκοπεύει να επωφεληθεί από τους νέους κανόνες της ΕΕ, που επιτρέπουν στις χώρες να εξαιρεθούν από τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες.

Η υπουργός είπε: «Αυτοί οι νέοι κανόνες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχουν στην Ουαλία τα απαραίτητα εργαλεία για τη διατήρηση της προσεκτικής προσέγγισής μας, επιτρέποντάς μας να ελέγξουμε το μέλλον της καλλιέργειας των γενετικά τροποποιημένων στην Ουαλία. Θα μας επιτρέψει να προστατεύσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που έχουμε κάνει στον τομέα των βιολογικών προϊόντων μας και να διαφυλάξουμε τη γεωργική γη στην Ουαλία που τελεί υπό εκούσια γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα».

Για να συνεχίσει: «Ως εκ τούτου, αποφάσισα να απαγορευθούν οι οκτώ ΓΤ ποικιλίες από το να καλλιεργηθούν στην Ουαλία, είτε έχουν εγκριθεί, είτε πρόκειται να εγκριθούν από την ΕΕ. Οι καλλιέργειες αυτές δεν έχουν αναπτυχθεί για τις ουαλικές συνθήκες ανάπτυξης και δεν θα είχαν κανένα πραγματικό όφελος για τους αγρότες της Ουαλίας αυτή τη στιγμή. Ασφαλώς θα κρατήσω αυτή τη θέση υπό αναθεώρηση και με ανοιχτό μυαλό, για τις μελλοντικές εξελίξεις των ΓΤ καλλιεργειών και πιο προηγμένων τεχνικών γενετικής».ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου