Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Πώς οι κινήσεις του mouse μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας


Ο ερευνητής ασφαλείας είναι ο Jose Carlos Norte, o οποίος ανακάλυψε ένα κενό ασφαλείας στο Tor, το οποίο μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα του χρήστη.

Για τον καθορισμό της ταυτότητας χρησιμοποιείται μία μέθοδος με την ονομασία «user fingerprinting». Η μέθοδος χρησιμοποιεί «ευπάθειες του browser, cookies, ιστορικό plugins» για να προσδιορίσει δεδομένα του χρήστη που δεν χρησιμοποιούνται ευρέως για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του.

Η αναλυτική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι πολύπλοκη και χρησιμοποιεί τα ιδιοσυγκρασιακά σχήματα μετακίνησης του ποντικιού για να προσδιορίσει την ταυτότητα του χρήση, εξετάζοντας το ιστορικό αυτών των δεδομένων που έχουν καταγραφεί στη βάση της κατά το παρελθόν. Για παράδειγμα, ρόλο μπορεί να παίζει η ταχύτητα του scroll down, ή η κίνηση του δείκτη του ποντικιού κατά πλάτος της σελίδας.

Η μέθοδος δεν προσφέρει 100% ακρίβεια, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές έρευνες από τις Αρχές.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου