Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Ἡ Μηχανὴ τοῦ Χρόνου: Ἡ παρακμὴ τοῦ Βυζαντίου


Ἡ ἐκπομπὴ διερευνᾶ τὰ αἴτια τῆς παρακμῆς τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ποὺ ἡ ἱστορία τῆς ἦταν γεμάτη ἔνδοξες στιγμὲς ἀλλὰ καὶ μοιραία λάθη μὲ ἀποτέλεσμα τὸν τελευταῖο αἰώνα τῆς ὕπαρξής της νὰ μὴν ὑπάρχει κανένα μεγαλεῖο καὶ καμία οὐσιαστικὴ ἐλπίδα ἐπιβίωσης.

Τὰ λάθη τῶν αὐτοκρατόρων, οἱ ἴντριγκες καὶ οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι, ποὺ ἀποδυνάμωσαν τὸ ἐσωτερικό του κράτους, ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ σπατάλη, ὁ ρόλος τῆς Δύσης καὶ οἱ σταυροφορίες, καθὼς καὶ οἱ μοιραῖες ἀναμετρήσεις μὲ τοὺς Σελτζούκους, ποὺ ἦρθαν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς Ἀνατολῆς καὶ σταδιακὰ κυριάρχησαν στὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ τὴ Θράκη, εἶναι μερικὲς ἀπὸ τὶς ἑνότητες ποὺ καταγράφει ἡ ἐκπομπή.

Ἡ «Μηχανὴ τοῦ Χρόνου» ταξιδεύει στὴν Κωνσταντινούπολη, βρίσκει τὰ «σημάδια» τῆς χιλιόχρονης ἱστορίας τοῦ Βυζαντίου καὶ καταγράφει τὴν ψύχραιμη ματιὰ τῶν ἐπιστημόνων καὶ τῶν ἐρευνητῶν, ποὺ ἐξηγοῦν τί ὁδήγησε στὴ φθορὰ καὶ τὴν πτώση.Ἀρχισυνταξία: Δημήτρης Πετροπουλος

Σκηνοθεσία: Γιῶργος Νταούλης

Παρουσιαστής: Χρίστος Βασιλοπουλος

Τηλεοπτικὴ Μετάδοση ἀπὸ ΝΕΤ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου